PRIVACYVERKLARING LIVINGGREENS-PRODUCTEN

voorwoord

LivingGreens neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt informatie over u (de persoon in kwestie) op een veilige manier.
In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en voor welk doel we dit doen.
Bovendien kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. We raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig te lezen.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met. info@livinggreens.nl

Wie is LivingGreens?
LivingGreens is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LivingGreens BV, met kantoren op 3781cc Voorthuizen aan de GH Roeterdinkstraat 52, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58513426.

Hoe gebruikt LivingGreens  uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doelen waarvoor LivingGreens  persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij wordt altijd aangegeven welke gegevens LivingGreens  voor dat specifieke doel gebruikt, wat de wettelijke basis is voor het verwerken van deze gegevens en voor hoe lang de gegevens bijgehouden worden door LivingGreens. Om dingen georganiseerd te houden, hebben we alles gegroepeerd op type gegevensstroom.

Diensten, klantenbeheer en financiële administratie

Purpose: Orderbeheer
Gegevens: naam en adresgegevens, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelnummer, inhoud van de klacht, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer.
Basis: legitieme interesse
Relevante interesse: commerciële belangen
Bewaarperiode: lange tijd nodig voor dit doel

Afzet

Purpose: Direct marketing
Gegevens: Naam, Naam en adresgegevens, E-mailadres, Geïnteresseerd in een product, Bestel geschiedenis, Post- / factuuradres.
Basis: Rechtschapen belang
Relevante interesse: commerciële belangen
Doel: Nieuwsbrief
Gegevens: naam, naam en adres, e-mailadres, interesse in een product, bestelgeschiedenis, post- / factuuradres.
Basis: gerechtvaardigde rente.
Relevante interesse: commerciële belangen
Bewaartermijn: zo lang als nodig voor dit doel
Purpose: Social media marketing
Gegevens: Naam, Naam en adresgegevens, E-mailadres, Interesse in een product, Bestel geschiedenis, Post- / factuuradres
Basis: gerechtvaardigde rente
Relevante interesse: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als nodig voor dit doel

Website

Doel: website-analist
Gegevens: surfgedrag
Basis: Rechtschapen belang
Relatie: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als nodig voor dit doel
Onderzoek en ontwikkeling
Purpose: wetenschappelijk onderzoek
Gegevens: sociale contacten, naam en adresgegevens, e-mail
basis Basis: gerechtvaardigd belang
Relevante interesse: commerciële belangen
Bewaartermijn: zo lang als nodig voor dit doel


Hoe verkrijgen we uw persoonlijke gegevens?
LivingGreens heeft informatie over u omdat u ons deze informatie heeft verstrekt.


Wat zijn jouw rechten?
Op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Toegang:
U kunt altijd uw eigen (persoonlijke) gegevens bekijken en indien nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen bij LivingGreens wilt bekijken, kunt u toegang hiertoe aanvragen.


Wijzigen
Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonlijke gegevens die u als gevolg van een verzoek om toegang hebt gezien en die u zelf niet in uw account kunt wijzigen, kunt u dit bij LivingGreens aanvragen.
U kunt verzoeken dat LivingGreens uw gegevens wijzigt, corrigeert, aanvult, verwijdert of screent.


De verwerking beperken
U hebt ook het recht om, onder bepaalde voorwaarden, LivingGreens te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.


Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘legitieme belang’ van LivingGreens  dit in een gestructureerde en actuele vorm zal leveren, die eenvoudig kan worden geopend in andere gangbare digitale systemen. Op deze manier kunt u uw gegevens ook overbrengen naar een andere provider.


Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de basis voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor het verleden, maar betekent wel dat we deze gegevens niet mogen verwerken. Het kan zijn dat LivingGreens u niet langer van bepaalde diensten kan voorzien.
Reactie van LivingGreens

Een verzoek kan worden gestuurd naar: info@livinggreens

LivingGreens zal uw verzoek zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan één (1) maand nadat LivingGreens een dergelijk verzoek heeft ontvangen, inwilligen. Als LivingGreens uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.


Ontvangers van persoonlijke gegevens.
Het kan zijn dat LivingGreens  verplicht is om uw gegevens aan een derde te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een wettelijke verplichting.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt LivingGreens deze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die naar uw browser worden gestuurd wanneer u de website van LivingGreens bezoekt en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “apparaat “). “) worden opgeslagen De cookies die via de website LivingGreens  worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen Wanneer we het hebben over ‘cookies’, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie wordt verzameld, zoals apparaat-vingerafdrukken.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. We adviseren u daarom om de Privacyverklaring regelmatig te lezen voor eventuele wijzigingen.


Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring en de manier waarop LivingGreens uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@livinggreens, zelfs als u een klacht heeft over de manier waarop LivingGreens uw gegevens verwerkt, kan een e-mail sturen naar info@livinggreens.nl
Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming.